کنترل نرخ سود کوتاه مدت

همتی: کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت، هدف‌گذاری و کنترل تورم هدف اصلی عملیات بازار باز

/post-473/

رئیس کل بانک مرکزی درباره عملیات بازار باز سه نکته را یاد آور شد و عنوان کرد:هدف اصلی و کلیدی این چرخش سیاستی، به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت، هدف‌گذاری و کنترل تورم است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود درباره عملیات بازار باز سه نکته را یاد آور...