کارت خوان های سیار در دست دستفروشان

پوزهای سیار، تناقضی دیگر در نظام بانکی

/post-333/

اقتصاد ایران برخی مواقع دچار تناقض‌های خاصی می‌شود که از این موارد می‌توان به راه سخت دریافت وام برای عموم و شرایط ویژه برای رفقا اشاره کرد که در کنار آن وجود پوزهای سیار نیز خودنمایی می‌کند. بررسی اخبار اقتصادی روزجاری حکایت از آن دارد که عموم خوانندگان اخباری در زمینه دستگاه های پوز...