چند صدمیلیارد تومان

چند صدمیلیارد تومان فساد تاکنون در صندوق بازنشستگی کشوری شناسایی شده است

/post-454/

صدمیلیارد تومان فساد تاکنون در این صندوق شناسایی شده است. میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: پس از آنکه اعلام کردیم قصد خروج از بنگاهداری زیان ده و ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های با ارزش افزوده بالا و پر سود را داریم، عده ای اینطور وانمود کردند که...