پرداخت تسهیلات اجاره مسکن

جزئیات راه اندازی صندوق حمایت از مستاجران برای پرداخت تسهیلات اجاره مسکن

/post-503/

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با تشریح برنامه این بانک برای بازار اجاره‌بها گفت: راه اندازی صندوق حمایت از مستاجران برای پرداخت تسهیلات اجاره مسکن با تکیه بر منابع مردمی و پس اندازهای متقاضیان یکی از روش های مورد بررسی برای اجرای این کار است. محمدحسن مرادی با بیان اینکه هنوز طرح حمایت...