پرتفوی غیر سهامداری

پرداخت دیرهنگام خسارت و ایجاد نارضایتی مهمترین آسیب صنعت بیمه

/post-313/

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: پرداخت دیرهنگام خسارت و ایجاد نارضایتی و ناراضی تراشی، مهمترین آسیب صنعت بیمه است. غلامرضا سلیمانی افزود: واحدهای پرداخت خسارت باید به این موضوع مهم توجه داشته باشند که آینده صنعت بیمه در گرو رضایت مندی مشتریان و مخاطبان این صنعت است. به گفته وی،...