پایین ترین درصد عودت چک های عهده

بانک سینا حائز پایین ترین درصد عودت چک های عهده

/post-439/

بانک سینا حائز پایین ترین درصد عودت چک های عهده در شبکه بانکی شد. در بررسی صورت گرفته از سوی اداره کل ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت چک های عودتی بانک ها، بانک سینا در فروردین ماه سال جاری همچون ۱۲ ماه سال ۹۷ با ۱٫۳۶ درصد چک عودتی حائز پائین ترین درصد عودت چک در...