وارد کردن خودرو

کنترل بازار خودرو از طریق وارد کردن خودرو با ارز منشا خارجی

/post-458/

وارد کردن خودرو با ارز منشا خارجی از راهکارهای کنترل بازار خودرو است. رضا انصاری افزود: برای کنترل بازار و افزایش تولید خودرو باید برای قطعه سازان تامین نقدینگی کنیم که عملیاتی شدن این موضوع نیازمند حمایت و کمک بانک‌ها بخصوص بانک مرکزی است. عضو فراکسیون امید بیان کرد: وزارت صمت هیچ مخالفتی...