هماهنگی کامل بین عوامل مختلف مرتبط با بازار

هماهنگی کامل بین عوامل مختلف مرتبط با بازار قبل از عملیاتی شدن بازارمتشکل ارزی صورت گیرد

/post-506/

عصر امروز (۲۵ خرداد) کارشناسان و مدیران ارزی بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی درباره این بازار با حضور رییس کل بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌کنند. به دنبال مباحث مطرح شده در جلسه مدیران بازار متشکل ارزی و صرافی‌ها، بعدازظهر امروز کارشناسان و مدیران ارزی بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی در دفتر رئیس...