هزینه وام مسکن برای همه اقشار

هزینه وام مسکن برای همه اقشار

/post-410/

مدت هاست رکود بازار مسکن بر بازار اوراق تسهیلات مسکن فرابورس نیز اثر گذاشته و تقاضا را برای این اوراق کاهش داده است. در حال حاضر هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس ایران در حدود ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود. در هفته های اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن با نوسانات زیادی مواجه...