نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

آسان پرداخت در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

/post-211/

آپ”مجری انحصاری پرداخت الکترونیک در نمایشگاه بین‌المللی کتاب آسان پرداخت در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای اولین بار رسید پرداخت الکترونیک برروی دستگاه کارتخوان را با هدف صرفه جویی در خروج ارز ناشی از واردات رول کاغذ دستگاه کارتخوان و تجربه کاربری بهتر برای کاربران خود...