نخستین معامله بورسی نفت

نخستین معامله بورسی نفت در سال 98

/post-315/

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت: یک میلیون بشکه نفت خام سنگین با قیمت 63.51 دلار عرضه شد که در نهایت 70 هزار بشکه با قیمت 60 دلار 68 سنت معامله شد. امیرحسین تبیانیان درباره اولین عرضه نفت در بورس سال 98 اظهار داشت: امروز طبق روال هر هفته یک میلیون بشکه نفت خام ایران در رینگ...