نخستین بانک مجازی کشور

تبدیل شدن به نخستین بانک مجازی کشور هدف پست بانک

/post-255/

مدیرعامل جدید پست بانک ایران، تبدیل شدن به نخستین بانک مجازی کشور با کمک وزارت ارتباطات را از مهمترین برنامه های پیشروی این مجموعه عنوان کرد. بهزاد شیری روز چهارشنبه در همایش مدیران پست بانک ایران با عنوان رونق تولید و اشتغال و بانکداری دیجیتال اظهار کرد: تدوین برنامه های واحدهای ستادی،...