موانع عملیاتی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

۸۵ درصد منابع دولت صرف هزینه جاری می‌شود

/post-304/

یک استاد اقتصاد در چهارمین جلسه موانع عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانشگاه فردوسی مشهد، علل کاهش 400 هزار نفری کارآفرینان مخاطره پذیر در یک دهه اخیر را بررسی کرد. چهارمین جلسه از سلسله جلسات موانع عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسط گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات...