مشکلات واحدهای تولیدی

بیش ازنیمی از مشکلات واحدهای تولیدی مسائل پولی و بانکی است

/post-285/

وزیر صنعت با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد رفع موانع تولید مربوط به مسائل پولی و بانکی است، گفت: ۷ درصد مشکلات، مالیاتی و ۷ درصد نیز به تامین اجتماعی مربوط می شود. رضا رحمانی در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری...