مخفی بودن سفارش های خرید و فروش

چرایی مخفی بودن سفارش‌های خرید و فروش در دستورالعمل جدید بازار پایه

/post-460/

مدیرعامل فرابورس ایران در پاسخ به ابهامات و سوالاتی که از سوی سهامداران بازار پایه در خصوص چرایی مخفی بودن سفارش‌های خرید و فروش در دستورالعمل جدید این بازار مطرح شده است، شفاف‌سازی کرد. امیر هامونی معاملات بازار پایه را بر اساس دستورالعمل جدید کاملاً شفاف و به دور از هرگونه ابهام خواند و...