مجازات کیفری

متخلفان ارزی علاوه بر دریافت جریمه و ملیات مجازات کیفری می شوند

/post-428/

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: سازمان امور مالیاتی از کسانی که ارز از بانک مرکزی دریافت و آن را در بازار آزاد به فروش رسانده اند مالیات دریافت می کند و این علاوه بر جریمه و مجازات کیفری است. محمد علی پورمختار با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی به قصد کسب درآمد تصمیم دریافت مالیات...