متنوع سازی ذخایر ارزی

بانک مرکزی روسیه در حال فاصله گرفتن از دلار است

/post-475/

سهم دلار از ذخایر ارزی روسیه بار دیگر کاهش یافت. رئیس بانک مرکزی روسیه گفت این بانک به روند متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود ادامه می‌دهد و به تدریج در حال فاصله گرفتن از دلار است. به گفته رئیس بانک مرکزی روسیه، وابستگی اقتصادی روسیه به دلار باعث شد تا تحریم‌های غرب بر ضد این کشور در سال ۲۰۱۵ به...