قیمت ارز به زیر 8 هزار تومان خواهد رسید

وزیر امور اقتصادی و دارایی: با عادی شدن شرایط حتماً قیمت ارز به زیر ۸ هزار تومان خواهد رسید

/post-524/

راه اندازی بازار متشکل ارزی تاثیری مثبت بر بازار ارز به جا خواهد گذاشت . فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین شنست خبری خود ، توضیحاتی در خصوص قیمت ارز نیز داد و گفت: بررسی هایی در خصوص قیمت ارز صورت رگفته و مدل هایی برای تعیین قیمت ارز تدوین شده است، گفت: با عادی شدن شرایط،...