فلزات اساسی و پتروشیمی ها

عرضه سهام برخی از شرکت ها مانند پتروشیمی نور در بورس بزودی

/post-488/

یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: طبق مذاکرات صورت گرفته قرار است که تا چند وقت آینده سهام برخی از شرکت ها مانند پتروشیمی نور در بورس عرضه شود؛ بنابراین مسیر سهام پتروشیمی ها تا دو ماه آینده در بورس مثبت و روند صعودی را در پیش خواهند گرفت. «ولید هلالات» امروز (یکشنبه) گفت: در یک سال و...