فشار مالیاتی بر اصناف

تشکیل دادگاه های ویژه جرایم مالیاتی

/post-314/

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با هدف تامین درآمدهای پایدار و اجرای عدالت مالیاتی با مرتکبان جرایم مالیاتی بدون هیچ خط قرمزی برخورد می کنیم و به زودی دادسراها و دادگاه‎های ویژه جرایم مالیاتی در تهران تشکیل می شوند. محمد قاسم پناهی روز چهارشنبه مهمترین برنامه های سازمان امور مالیاتی...