فشارهای اقتصادی

کاهش سود شرکت‌های صنعتی چین در نتیجه فشارهای اقتصادی

/post-426/

سود شرکت‌های صنعتی چین در حالی در ماه آوریل کاهش یافت که کند شدن فعالیت‌های تولیدی باعث توقف رشد ماه قبل شد. سود شرکت‌های صنعتی چین در حالی در ماه آوریل کاهش یافت که کند شدن فعالیت‌های تولیدی باعث توقف رشد ماه قبل شد. به این ترتیب فشارها بر سیاست‌گذاران برای افزایش حمایت از اقتصادی که جنگ...