عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات

مشکلی در تامین ارز کالاهای اساسی وجود ندارد

/post-297/

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،، با اشاره به تدابیر شش گانه بانک مرکزی برای عبور از فشار تحریم ها، گفت: یکی از تدابیری که بانک مرکزی در نظر دارد، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری است که در راستای حکم قانون بودجه سال ۹۸ در نظر گرفته شده است. عضو کمیسیون...