صورت های مالی شرکت داروسازی اسوه

پاداش هیأت مدیره یک شرکت داروسازی حاضر در بورس ۲ میلیارد ریال تعیین شده است

/post-502/

براساس مصوبه مجمع عمومی یک شرکت داروسازی حاضر در بورس، پاداش هیأت مدیره این شرکت ۲ میلیارد ریال تعیین شده است. براساس گزارش مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بورسی داروسازی اسوه با نماد داسوه، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت امروز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸ در محل شرکت برگزار شد....