صورت های تلفیقی سال مالی 97

صورت‌های مالی بانک صادرات با انتشار در سامانه کدال شفاف شد

/post-527/

صورت‌های مالی بانک صادرات با انتشار در سامانه کدال شفاف شد. براساس اطلاعیه شفاف سازی بانک صادرات ایران، این بانک در صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند ۹۷ برای هرسهم ۱۱۱ریال زیان شناسایی کرد. این در حالی است که در صورت های مالی شرکت اصلی سود هرسهم ۱۳۸ریال اعلام شده است. بر اساس...