صدور مجوز

توفیقات تولید مسکن با اجرای ۴ پروژه صندوق سرمایه گذاری

/post-587/

روزبه ظهیری، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اشاره به تجربه های ارزشمند مجموعه بانک مسکن در اجرای ۴ پروژه مسکونی با استفاده از ابزار مالی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، خواستار رفع محدودیت در صدور مجوز فعالیت این صندوق ها شد. روزبه ظهیری مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن، با اشاره...