شاخص سالانه

تورم در طول یک سال گذشته ۲۵ درصد در شاخص سالانه افزایش داشته است

/post-465/

تورم در طول یک سال گذشته حدود ۲۵ درصد در شاخص سالانه و ۴۲ درصد در نقطه به نقطه افزایش داشته است. از سال گذشته تورم تک رقمی شکست و با روند رو به رشدی که عمدتاً تحت شرایط اقتصادی در پیش گرفت به ارقام بالای دو رقمی رسید. هر چند که سال ۱۳۹۷ با تورم سالانه حدود هشت درصدی شروع شده بود، اما به...