سهام کامودیتی

عامل تاثیرگذار بر ارزش سهام صنعت خودرو

/post-246/

«هومن عمیدی» روز سه شنبه به دیگر عامل تاثیرگذار بر ارزش سهام صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: شرکت های خودروسازی برای کاهش هزینه های خود اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده اند تا کمکی در جریان نقدینگی این شرکت ها باشد که این موضوع بر رشد سودآوری شرکت تاثیرگذار بوده است. عمیدی در ادامه به ارزیابی...