سرمایه

مدیرعامل یک شرکت کارگزاری: بانک‌ها گزارش های مالی مناسبی ارائه نکردند/ شرکت‌های بیمه‌ای در بورس شفا

/post-585/

مدیرعامل شرکت کارگزاری آپادانا گفت: درمجموع دورنمای بازار سرمایه خوب بوده و با وجود تصوراتی که وجود دارد بسیاری از سهم های بازار و شرکت‌ها هنوز رشدی نداشته اند اما می توانند وضعیت خود را بهبود بخشند. محمدکاظم مهدوی گفت: در شرکت های کالایی محور، قیمت های جهانی تثبیت شده و این شرکت‌ها وضعیت...