ریزش نرخ ارز در بازار

مسدود شدن حساب های صادرکنندگانی که ارز را وارد کشور نمی‌کنند

/post-447/

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سه دلیل عمده ریزش نرخ ارز در بازار را در روزهای اخیر را اعلام کرد. سید ناصر موسوی لارگانی، با اشاره به کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: اگر تنها یک دلیل برای کاهش نرخ ارز در بازار در نظر گرفته شود همانند ایجاد بازار متشکل ارزی تحلیل درستی نیست و اگر گفته شود که...