راه اندازی تابلوهای پایه زرد نارنجی و قرمز بازار پ

اجرای دستور العمل جدید بازار پایه فرابورس ایران به بعد از جلسه شورای عالی بورس موکول شد

/post-480/

قرار بود دوشنبه این هفته برای اجرای دستور العمل جدید بازار پایه فرابورس ایران، تمامی نمادهای مندرج در این بازار در پایان معاملات دوشنبه متوقف و پس از انجام عملیات فنی و انتقال به تابلوهای مربوطه بازگشایی شود اما در تصمیمی جدید قرار شده که زمان و چگونگی اجرای دستور العمل جدید به بعد از جلسه...