رئیس امور پایش ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برن

۴۱۰ هزار میلیارد ریال به طرح های مصوب و ابلاغ شده در سطح کشور تخصیص یافته است

/post-408/

رئیس امور پایش، ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: رییس جمهوری در دولت یازدهم به ۳۱ استان سفر کرده اند که تاکنون ۴۱۰ هزار میلیارد ریال به طرح های مصوب و ابلاغ شده در سطح کشور تخصیص یافته است. علی اکبر حاجی محمدی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان قزوین افزود:...