دستمزد

جزئیات دستمزد و میزان حق‌ بیمه اتباع خارجی

/post-289/

مبنای پرداخت حق بیمه برخی از حرف و مشاغل آزاد به استناد بخشنامه امور فنی بیمه‌شدگان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است که آن ضریب باید در حداقل دستمزد سال ۹۸ اعمال شود. «احمدرضا خزاعی» مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۸، میزان حق...