دانشگاه صنایع و معادن ایران

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنایع و معادن ایران و صندوق کارآفرینی امید

/post-430/

تفاهم نامه همکاری آموزشی بین دانشگاه صنایع و معادن ایران و صندوق کارآفرینی امید به منظور توسعه آموزش های کاربردی و مهارتی در سطوح مختلف و در راستای تحقق اهداف توسعه ملی و تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در بخش های مختلف صنایع، معادن و بازرگانی کشور امضاء شد. دکتر برات قبادیان معاون...