خطوط اعتباری

تخصیص صدهزار میلیارد تومان خطوط اعتباری به بخش تولید

/post-244/

مدیرعامل بانک صادرات گفت:امسال با طرح اعتباری ویژه تولید ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد به صورت وام و صدهزار میلیارد تومان خطوط اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهیم. حجت اله صیدی با اشاره به برگزاری جلسات در ابتدای سال جاری در بانک مرکزی، اظهارداشت: قرار شد بانک‌ها بر اساس...