تورم مواد غذایی

افزایش ۲.۴ درصدی نرخ تورم در کانادا

/post-533/

نرخ تورم کانادا تا پایان ماه می از ۲.۴ درصد گذشت. مرکز آمار کانادا اعلام کرد: با افزایش قیمت در گروه‌های مختلف و به ویژه در بخش مواد غذایی، متوسط نرخ تورم این کشور در ۱۲ ماه متهی به ماه می به ۲.۴ درصد افزایش یافته است. در بین بخش‌های مختلف تورم مواد غذایی با ۱۶.۷ درصد بیش از سایر بخش‌ها...