تمامی شعب بانک ها در تهران و سایر شهرستان ها

دارندگان اسکناس‌های کهنه یا پاره باید به کجا مراجعه کنند؟!

/post-521/

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که اسکناس یا ایران چکی که در اختیار دارید به هر دلیلی پاره شده باشد. در این زمان سوالی که پیش می آید که به کدام بانک برای تعویض اسکناس مراجعه کنیم. سوالی که شاید برای گروهی از مردم پیش آمده این است که اسکناس های کهنه یا پاره را چطور تعویض کنیم؟ در پاسخ باید...