تسهیلات پرداختی بانک ها

تسهیلات پرداختی بانک‌ها فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی، ۳۴۲ هزار میلیارد ریال بوده است

/post-467/

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی، مبلغ ۳۴۲ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۹ درصد افزایش داشته است. تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی، مبلغ ۳۴۲.۰ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه...