تخصیص ارز توسط بانک مرکزی

اعلام روابط عمومی بانک مرکزی درباره انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی

/post-356/

روابط عمومی بانک مرکزی درباره انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی 4200 تومانی، شش نکته را به منظور شفافیت اذهان عمومی و آگاهی عموم اعلام کرد . اقدام این بانک بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است....