برنامه مدیریت وزارت اقتصاد

اقتصاد هوشمندیکی از ستون‌های برنامه مدیریت وزارت اقتصاد

/post-448/

وزیر اقتصاد، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون‌های برنامه مدیریت وزارت اقتصاد دانست و معتقد است این وزارتخانه در دو حوزه دارایی دیجیتال و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی در یاداشتی با اشاره به الزامات به کار گیری اقتصاد هوشمند در...