بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای

بانک مرکزی اسامی صادرکنندگانی که ارز صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند منتشر کند

/post-366/

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از ورود هرگونه هجمه به صادرکنندگان متعهد لیست صادرکنندگانی که ارز صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند اعلام کند. محمد لاهوتی ، در پاسخ به سوالی عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور، گفت: در کشور ما در هر دوره‌ای درباره مطلبی...