بانک رفاه

بانک رفاه جزو بانک های درآمد زا و سودآور

/post-268/

دکتر محمد علی سهمانی مدیر عامل بانک رفاه گفت: بانک رفاه به دنبال رفع نیازهای تمامی اقشار ایران است و مخاطبان و ذی نفعان اصلی بانک رفاه، کارگران معزز هستند که وجود نام ایشان در بانک موجب اعتبار این بانک است. دکتر سهمانی در مراسم تجلیل از مدیران و کارگران واحدهای صنعتی نمونه کشوری وزارت...