بانک برتر

عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب از اهداف مهم دولت است

/post-566/

عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب از اهداف مهم دولت در راستای حمایت از قدرت خرید مردم بوده است و بر این اساس اختصاص ارز دولتی برای واردات این کالاها در دستور کار قرار گرفت. هر چند این مهم به دلیل برخی چالش های ساختاری درنظام توزیع با مشکلاتی همراه شد، اما دولت درصدد است تا با تقویت نظارت بر...