بانک اقتصاد نوین

۵ تکلیف بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک اقتصاد نوین

/post-565/

بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه بانک اقتصاد نوین برای تصویب صورت های مالی سال گذشته منوط به طرح صورت های مالی واصله و اجرای ۵ تکلیف موافقت کرد. مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری با برگزاری مجمع سالانه بانک اقتصاد نوین برای تصویب صورت های مالی سال گذشته منوط به طرح صورت های مالی...

اطلاعات صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین منتشر شد

/post-558/

شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۸ در سامانه کدال منتشر شد. بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک اقتصاد نوین در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۸ «حسابرسی نشده» به ازای هر سهم (۱۵۱) ریال زیان محقق کرده است...