بازار دوم بورس تهران

سهام شرکت پلی پروپیلن جم به زودی در بازار دوم بورس تهران عرضه خواهد شد

/post-453/

۱۰ درصد از سهام شرکت پلی پروپیلن جم در بازار دوم بورس تهران آماده عرضه اولیه بوده که ۴.۹ درصد از این سهام مربوط به سهم پتروشیمی جم و ۵.۱ درصد مربوط به سهم پتروشیمیران است. از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون یک شرکت در بورس تهران عرضه اولیه شده است، در عین حال مدتی بود که مدیران بورس اعلام می‌کردند...