بازار بورس و ارز در جهان

تحولات بازار بورس و ارز در جهان

/post-272/

پس از اظهارات رئیس فدرال رزرو، هم اکنون سرمایه‌گذاران چشم به انتشار آمار اشتغال در این کشور دارند تا واکنش های بورس را در برابر آن ببینند. بورس‌های آسیایی در روز جمعه در شاخص های نزدیک به هم قرار داشتند در حالیکه سرمایه‌گذاران همه به انتشار آمار اشتغال ایالات متحده آمریکا و دیگر سیگنال‌های...