افزایش مبلغ وام مسکن

افزایش مبلغ وام مسکن در صورت تائید شورای پول و اعتبار

/post-279/

افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را کاهش داده و این در حالی است که در سال جدید سه برنامه مجزا برای افزایش قدرت خرید مردم و کنترل قیمت مسکن برنامه‌ریزی شده که یکی از آنها افزایش مبلغ وام مسکن در صورت تائید شورای پول و اعتبار است. جهش قیمت مسکن در سال گذشته سبب شد بسیاری از افرادی که قصد...