افزایش سرمایه بانک

همایش مدیران ستاد و شعب بانک صنعت و معدن

/post-92/

همایش سراسری مدیران شعب و ستاد بانک صنعت و معدن امروز با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران و رؤسای ادارات ستادی و امور شعب استان ها به منظور تبیین سیاست ها و اقدامات بانک در خصوص جذب منابع، افزایش سرمایه و شیوه های نوین ارزیابی،نظارت و وصول مطالبات در محل سالن همایش های مجموعه تلاش...