افزایش تقاضا برای فروش خودروهای وارداتی

افزایش تقاضا برای فروش خودروهای وارداتی با ریزش قیمت ارز

/post-461/

ریزش قیمت ارز تقاضا برای فروش خودروهای وارداتی را افزایش داد. بازار خودروهای وارداتی، در یک ساله اخیر تحت فشار افزایش نرخ ارز از یک سو و همچنین ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر رشدی قابل توجه را تجربه کرد. افزایش دو تا سه برابری قیمت خودرو در این بازار هر چند خرید و فروش را با رکود مواجه...