ارز مسافرتی برای هر مسافر

عرضه ارز مسافرتی برای هر یورو ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان

/post-482/

امروز بانک‌ها ارز مسافرتی را برای هر یورو حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه کردند که باز هم از نرخ بازار بالاتر بود. بانک‌ها برای امروز (شنبه) هر یورو را در قالب ارز مسافرتی ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان فروختند که در مقایسه با قیمت بازار تا ۲۰۰ تومان گران‌تر بود. ارز مسافرتی برای هر مسافر در کشورهای...