ارزهای ملی

جزئیات حجم مبادلات تجاری روسیه با کشورهای عضو بریکس

/post-303/

طی سال گذشته حجم مبادلات تجاری روسیه با کشورهای عضو بریکس 125 میلیارد دلار بوده است و سهم روبل از این مبادلات معادل 6.3 میلیارد دلار بوده است. مؤسسه فین‌اکسپرتیزا گزارش داد: طی سال گذشته حجم مبادلات تجاری روسیه با برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی به عنوان دیگر اعضای گروه بریکس 125 میلیارد...